Ленард Съскинд е роден в Ню Йорк през 1940 г. Получава бакалавърска степен по физика от Градския колеж на Ню Йорк, а през 1965 г. защитава докторат в университета „Корнел”.


В периода 1966-1979 г. е преподавател и изследовател в университета „Йешива” и Университета на Тел Авив в Израел. От 1979 г. е професор по теоретична физика в Университета „Станфорд” в САЩ. Съскинд е един от поне тримата физици, които около 1970 г. независимо един от друг създават теорията за струните. През 2003 г. въвежда концепцията за Пейзажа на Струнната теория. Автор е на научнопопулярните книги „Космическият пейзаж” (2005) и „Войната на черните дупки” (2008).

Резултати 1 - 1 от 1