УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 
Предназначение и използване.


Добре дошли на infodar.com. ИК ИНФОДАР позволява безплатен достъп до този сайт с цел предоставяне на информация за продуктите и услугите на ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ИНФОДАР. За да осигурим безопасна и неагресивна среда за всички свои ползватели, ние въведохме тези Условия за ползване, които обясняват правилата за употреба на нашия сайт. Чрез достъпа до която и да е част на infodar.com потребителите се съгласяват да бъдат правно обвързани и да се придържат към условията, посочени по-долу.

 

Отговорности

ИК ИНФОДАР не следи всички действия, които извършвате в този сайт, но си запазва правото да го прави.

(a) Сигурност

На потребителите се забранява да нарушават или да се опитват да нарушават мерките за сигурност на този сайт, включително, но не само:
 

(1) Да проучват, сканират или тестват уязвимостта на системата или мрежата или да нарушават мерките за сигурност без съответната оторизация;


(2) Да се намесват в обслужването на клиентите, хоста или мрежата, включително, но не само като използват различни начини за претоварване като „заливане“ (“flooding”), „множество имейли“ (“mailbombing”) или срив (“crashing”) на сайта;
 

(3) Изпращане на нежелани мейли, включително промоции и/или реклами на стоки и услуги;


(4) Поставяне на хедър от TCP/IP пакет или част от хедър информация в имейли или групов постинг; или


(5) Копиране на цялото съдържание на сайта или част от него, изтриване или промяна на съдържанието или препратка към сайта без изрично писмено съгласие от наша страна.


(b) Общи правила


Потребителите се съгласяват да използват infodar.com само за законни цели. Потребителите нямат право да използват този сайт за предаване, разпространение, съхранение или унищожаване на материали (a) в нарушение на законите и нормативните актове, (b) по начин, нарушаващ авторските и патентните права, запазената марка, търговската тайна или друга интелектуална собственост на трети лица, или да нарушават или разгласяват други лични права на трети лица, или (c) да клеветят, сквернословят, обиждат, заплашват, позорят, оскърбяват или подклаждат омраза.

(c) Нарушения


ИК ИНФОДАР има пълната свобода да определя дали някой нарушава тези правила и да действа както сметне за подходящо в случай на нарушение. Нарушенията на сигурността на системата или мрежата могат да бъдат подведени под гражданска или наказателна отговорност. ИК ИНФОДАР може да разследва случаи, които са свързани с подобни нарушения, да информира и сътрудничи с правоохранителните органи при разкриване и преследване на потребители, участващи в подобни нарушения.


(d) Прекратяване на обслужването


ИК ИНФОДАР може да прекрати или прекъсне достъпа до infodar.com без предизвестие при всяко действие, което ИК ИНФОДАР по свое усмотрение прецени като нарушение на настоящите Общи условия, на действащото законодателство или е във вреда на интересите на друг потребител.


Предоставяне на материали

В политиката на ИК ИНФОДАР не влиза приемането или съобразяването с всякакъв вид непоискани идеи и материали. Да НЕ се представят каквито и да е подобни материали. При условие че пренебрегнете това предупреждение, ние си запазваме правото да разглеждаме всички материали като неконфиденциални и без претенции за собственост или персонални права. Подобни материали и права стават наша собственост, освободена и изчистена от всякакви претенции от Ваша или нечия друга страна, и ние ще можем да ги използваме за всякакви цели, включително за реклама и промоции, без обезщетение или всякакви други задължения към когото и да било, включително и към Вас.
 

Интернет и линкове

ИК ИНФОДАР не носи отговорност за сигурността на този сайт или Вашата връзка със сайта в интернет. Изрично се забранява свързването на други сайтове с този сайт без предварително писмено разрешение от ИК ИНФОДАР. Ние може да допуснем някои линкове за удобство, но ИК ИНФОДАР не носи отговорност за неасоциираните сайтове или за материали, публикувани на този сайт от който и да е, различен от ИК ИНФОДАР. Моля имайте предвид, че правилата за ползване и политиката за конфиденциалност на свързаните сайтове могат да се различават от тези на ИК ИНФОДАР и би трябвало да се запознаете с тях, когато използвате линк за достъп до друг сайт.


Забранена употреба

Строго се забранява влизането или свързването с този сайт с цел да повредите или унищожите сайта, неговото съдържанието или мерки за сигурност, или да притеснявате или омаловажавате ИК ИНФОДАР, неговите продукти, услуги или служители. Да не се насочва към или през този сайт нежелани съобщения (спам).


Конфиденциалност

В съответствие със своята политика за поверителност ИК ИНФОДАР зачита личното пространство на потребителите на този сайт.


Освобождаване от гаранция

Този сайт се предлага КАКТО Е без всякакви гаранции. ИК ИНФОДАР не дава никакви подразбиращи се гаранции за продаваемост и пригодност за определена цел, както и за липса на нарушение на интелектуална собственост. ИК ИНФОДАР не носи отговорност за навременността, правилността, липсата или прекъсването на достъп, вируси или други дефекти в сайта или в неговото съдържание. По никакъв начин ИК ИНФОДАР не би бил отговорен за каквито и да било щети, нанесени на потребителите, техните компютърни системи или друго, дори при условие че ИК ИНФОДАР е бил уведомен за възможността от подобни щети и без оглед на небрежност.

Приложимо право

Този сайт се контролира от ИК ИНФОДАР в София, България. По тази причина както сайтът, така и правилата са подчинени на законите на Република България независимо от местоположението на потребителя и всякакви претенции от всякакъв характер, свързани с него, трябва да се подават към съответните органи в България.

Съгласи
 
Използвайки този сайт, потребителите приемат и се съгласяват да спазват условията, уреждащи употребата на сайта и резултатите от нея.

Промени

ИК ИНФОДАР си запазва правото по всяко време да извършва промени в този сайт и в правилата и условията за употреба, влизащи в сила от момента, в който са публикувани на сайта.


Внимание:

ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА ИК ИНФОДАР В НАРУШЕНИЕ НА ТЕЗИ ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЯВА ЗЛОУПОТРЕБА И/ИЛИ НАРУШАВАНЕ НА ПРАВАТА НА ПОРЪЧИТЕЛИТЕ НА САЙТА И МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ ВАС.

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние от ИК ИНФОДАР уважаваме клиентите си и разбираме тяхната загриженост относно опазването на личните им данни. Ето защо ИК ИНФОДАР се придържа към политика, гарантираща, че към личната Ви информация се подхожда конфиденциално и отговорно. Публикуваме тази декларация за поверителност, за да сте информирани каква информация събираме, как боравим с нея и с кого може да бъде споделена.

 

На основание Регламент ЕС / 2016 / 679 в сила от 25.05.2018г и изискванията на Закона за Защита на личните данни публикуваме следната декларация:

 

С настоящата декларация за поверителност ИК ИНФОДАР в качеството си на администратор на лични данни, гарантира, че в случаите на събиране в резултат на дейността си на лични данни, същите ще бъдат пазени в строга конфиденциалност, използвани единствено и само за целите, за които се събират и няма да бъдат предоставяни на трети лица без изричното съгласие на титулярите им с изключение на предвидените в закона случаи.“

 

Тъй като ще продължаваме да развиваме нашия сайт и да се възползваме от предимствата на технологиите с цел подобряване на услугите, които предлагаме, тази политика вероятно ще се променя. Препоръчваме Ви да се запознаете с актуалните към момента условия, за да сте наясно с настоящата ни политика за поверителност.

 

Какво представляват „бисквитките” и как ги използваме?

 

Бисквитката” е малък файл с информация, изпратена от нашия сайт, който се зарежда на компютъра Ви с цел по-лесно взаимодействие и подаване на персонализирана информация за това как използвате сайта.

На infodar.com ние използваме два вида „бисквитки”: сесийни и постоянни.

 

Сесийните „бисквитки” съществуват само докато браузърът Ви е отворен.

Щом го затворите, те изчезват. Ние ги използваме, за да поддържаме необходимата информацията, в случай че заявявате услуга в ИК ИНФОДАР.

 

Постоянните „бисквитки” , напротив, се запазват до следващото влизане в сайта. На ИК ИНФОДАР ние ги използваме с цел да се запаметят Вашите действия и предпочитания и по този начин да улесним навигацията Ви и да я направим по-ефективна. Всяка информация, събрана и съхранена по този начин, се използва за улесняването Ви при работа със сайта.

Въпреки това, можете да влизате на нашия сайт, без да позволявате използването на постоянни „бисквитки”. За тази цел трябва да настроите браузъра си да ги отхвърля. Като алтернатива, може да настроите браузъра си да Ви уведомява, когато получавате искане за достъп на „бисквитка”, което Ви дава възможност сами да решите дали да я приемете или отхвърлите. Бутонът Help (Помощ) ще Ви помогне да направите това.

 

Бисквитките” могат да бъдат използвани от сайта за Вашето разпознаване. Това не означава непременно, че някаква лична информация е съхранена в тях. На ИК ИНФОДАР ние не пазим лични данни за Вас.

Всичко, което сте избрали да споделите с нас (например адрес или имейл), се запазва на нашите защитени сървъри.

 

Каква информация събираме?

 

Ние събираме различна по вид информация в зависимост от това как използвате сайта.

 

Когато правите поръчка, необходимо е да знаем вашия адрес, име, телефон, имейл, за да Ви отговорим и изпратим желаните от Вас книги.

Бихме могли да събираме информация за това как използвате сайта, с цел анализ и подобряване на работата на сайта, а също така анализ на поръчваните книги.

 

Примери за информация, която бихме могли да събираме и анализираме, включват IP адреса, използван за връзка на Вашия компютър с интернет; имейл адрес; информация за компютъра и връзките, като вид и версия на брaузъра, операционна система и платформа; връзката с/ чрез и от нашия сайт, включително дата и час; броя на „бисквитките” и страниците, които сте видели или търсили.

 

Как използваме информацията за Вас?

 

Ние можем да използваме информацията за Вас по няколко начина:

 

За да отговорим на запитване.

За да подобрим връзката с нашия сайт. Например може да използваме „бисквитки”, за да разберем коя част от нашия сайт или кои книги са посещавани най-често.

За да увеличим Вашите онлайн възможности. Например може да я използваме, за да Ви разпознаем и приветстваме на сайта.

С маркетингови и промоционални цели.

Също така може да Ви изпратим предложение за отстъпка или безплатна услуга.

Може да Ви изпратим оферта по мейла. Ние го правим само в случаите, когато предварително сте ни дали да разберем, че сте склонни да получавате оферти по електронната поща. Всеки път, когато Ви изпращаме оферта по мейла, Ви даваме възможност да се откажете от получаване на следващи оферти по електронен път.

ИК ИНФОДАР уважава личното Ви пространство. Освен това телефонният Ви номер няма да бъде продаден или даден на трета страна.

 

Споделяме ли информацията за Вас?

 

Ние може да споделим информацията с трети страни, представляващи отговорни компании, с които имаме връзка. Например:

 

ИК ИНФОДАР може да партнира с маркетингова агенция или друг сайт, за провеждане на томболи или друго събитие. В този случай участниците може да събират или получават лична информация за Вас, защото Вие ще посещавате техните сайтове или ще използвате техните линкове и правейки това, може да предоставяте информацията директно на тях. Следователно Вие ще трябва да се запознаете с тяхната политика за конфиденциалност, за да разберете как те използват информацията за Вас и какъв избор имате.

 

ИК ИНФОДАР също така може да сподели личната Ви информация с външни компании, които извършват услуги за ИК ИНФОДАР. Например ние може да наемем външна фирма да поддържа база данни, съдържаща определена информация за клиентите ни, или да създава и разпространява оферти по електронен път. Когато работи с външни партньори, ИК ИНФОДАР предприема съответните стъпки, гарантиращи, че Вашата информация ще бъде използвана единствено за осигуряване на обслужване, поискано от ИК ИНФОДАР, и за никакви други цели.

В допълнение, ИК ИНФОДАР може да сподели Вашата информация, когато е необходимо да се съобразим с правото или да защитим нашите интереси или собственост. Това може да включва споделяне на информация с други фирми, адвокати, кредитни институции, агенти или държавни агенции във връзка с въпроси, свързани с измами, кредити или събиране на вземания, както и други видове криминално разследване.

 

Защитена ли е моята информация?

 

ИК ИНФОДАР се ангажира да направи всичко възможно, за да поддържа сигурността на информацията, събрана на нашия сайт. Опитвайки се да избегнем неоторизиран достъп, да поддържаме точността на данните и да осигурим коректно използване на информацията, ние сме внедрили подходящите физически, електронни и управленски процедури за защита и сигурност на информацията, която събираме.

Поради променящата се природа на Интернет ИК ИНФОДАР си запазва правото да променя политиката си за поверителност по всяко време.

 

Как да се свържете с нас?

 

Ако имате въпроси или коментар относно тази политика, можете да се свържете с нас на:

 

Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

контакти

 Книжна борса

адрес: Книжна борса „Искър”,

София, Гара Искър, ул. "Поручик Христо Топракчиев" 11

Ет. 1, офис 23

Нели Магреби

Тел. 0896 856 904

 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

За информация относно сайта и маркетингови  въпроси

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 facebook: https://www.facebook.com/infodarbg/

 Instagram: https://www.instagram.com/infodar/

 

Издателство "ИнфоДАР"

Издателство "ИнфоДАР" е създадено през 1993 г. Наша основна цел е издаването на актуални и получили международно признание заглавия от световния книжен пазар.

"ИнфоДАР" представя на българските читатели изключително богата гама от жанрове - фантастика, фентъзи, трилър, хорър, съвременна белетристика, дамска проза, детска литература, бизнес четива и популярна психология, научнопопулярни книги от Нобелови лауреати, както и пътеводители и карти и компютърни книги.

Подкатегории